makulator guide

Makulator Vedligeholdelse Guide

Når du har anskaffet dig en ny makulator, så er det en god ide at lave en generel vedligeholdelse af maskinen for at sikre en lang levetid.

Olie til makulator 

Næsten alle makulator maskiner har godt af at få deres kniv-hoveder smurt med et smøremiddel på en regelmæssig basis. Det er især krydsmakulering maskiner som kræver smørelse da skærehovedet i disse maskiner er lidt mere avanceret end almindelige strimmel skærehoveder. Manglende smørelse kan resultere i blokering eller overophedning af skærehovedet og efterfølgende beskadigelse af gear eller motor.

Hvis man har en HSM makulator, så kan man finde tilhørende HSM makulator smøreolie her

Selv-smørende makulerings maskiner

Nogle større maskiner er selv-smørende og vil stoppe, når olien skal genfyldes. Brug kun producentens angivet olie til disse typer maskiner.

Papirstop

Lang de fleste papirstop i makuleringsmaskiner skyldes at man prøver at fodre maskinen med for mange ark papir af gangen. Tjek hvad maskinen maksimalt kan holde til. En ældre maskine kan på grund af slid også begynde at give problemer.

makulator maskiner

Hvis man får papirstop, har de fleste Makulator en individuel reverse knap som kan hjælpe. Derudover kan papirstop være forårsaget af en åben låge, fuld papirspand eller sikkerheds klappen er åben. Mange makulator har også en sikkerheds sensor , som vil stoppe maskinen hvis noget kommer ind foran den. Hvis denne sensor bliver støvede kan den også stoppe maskinen.  Sluk for maskinen, før du rengør denne sensor med en lille børste.

Død Maskine

Hvis en maskine ser ud til at være kaput,  tjek først strømmen. Nogle maskiner har en tænd/sluk knap på siden, som man kan slukke ved et uheld hvis man flytter den. For det tredje, tjek om nogle låger/klapper er åbne, da det også kan få visse maskiner til at slukke helt.

Til slut

Undgå at lægge nogle clips/hæfteklammer gennem hovedet. Mange makulator er i stand til at tage disse, men over en periode vil det medføre mere slid og resulterer i en kortere levetid. Læs betjeningsvejledningen for  den enkelte maskine.